pjklogoblue1

Radoslav Ostermann, predsjednik 

+385958256101

 

Sonja Papeš, tajnica

+385915155421

 

info@pjk-zagreb.hr

TRNJANSKA CESTA 128

ZAGREB

Privola za obradu osobnih podataka

Ja,

Ime i prezime:*
Popuniti sva polja!*
E-mail:

potvrdom i slanjem ove Privole, u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation – „GDPR“), koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine, dajem odobrenje Parajedriličarskom klubu Zagreb za sve aktivnosti obrade mojih osobnih podataka, sadržanih u ovome obrascu, u svrhu:

obrade istih od strane PJK Zagreb, unošenja istih u bazu podataka PJK Zagreba, kao i Zagrebačkog zrakoplovnog saveza i Hrvatskog zrakoplovnog saveza, čiji je PJK Zagreb član. Također prihvaćam da se svi gore navedeni podaci koriste od strane Zagrebačkog zrakoplovnog saveza i Hrvatskog zrakoplovnog saveza pri obradi rezultata i izvješća s natjecanja i priprema. Suglasan sam da se svi video i foto materijali, kao i pisana izvješća s različitih klupskih aktivnosti, javno objavljuju putem web stranice PJK Zagreb, kao i drugih komunikacijskih kanala. Suglasan sam da se svi video i foto materijali s natjecanja i priprema, objavljuju putem web stranica Zagrebačkog zrakoplovnog saveza i Hrvatskog zrakoplovnog saveza.

Navedeni osobni podaci bit će registrirani u bazi podataka Parajedriličarskog kluba Zagreb te će se obrađivati ručno i automatizirano sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka te provedbenim i dopunskim propisima koji se odnose na provedbu Opće uredbe.

Ova Privola može se povući u svakom trenutku na pismeni zahtjev (napisan u slobodnoj formi) koji se može poslati na mail: info@pjk-zagreb ili predati tajniku/ici kluba. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U Zagrebu,*